Sanataiteen merkitys nyt ja tulevaisuudessa

Sanataiteen merkitys nyt ja tulevaisuudessa

Oletko koskaan kuullut käsitteestä nimeltä sanataide? Liittyykö sanataide mielestäsi taiteeseen, kirjallisuuteen vai johonkin muuhun taiteen lajiin, kuten esittävään taiteeseen? Sanataide on useimmille ihmisille käsitteenä yhä nykyään hyvin tuntematon. Santaideharrastus sopii kaiken ikäisille, joten tutkitaan asiaa hieman tarkemmin.

Sanataide pähkinänkuoressa

Sanataiteen harrastajat ja ammattilaiset ovat asiasta yhtä mieltä, eli sanataidetta ei voi eikä kannatta tutkia yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisuuden sijaan sanataide kannattaa ikään kuin “purkaa osiksi”, jotta sanataiteen merkitys alkaa paremmin hahmottua. Sanasta lähdetään liikkeelle, eli leikitellään kielellä ja sanoilla. Käytännön tasolla luetaan, kirjoitetaan ja kuunnellaan.

Sanataiteen avulla voimme kuvata asioita muille. Sellaisia asioita, ihmisiä, eläimiä ja esineitä, joita emme näe edessämme juuri nyt, mutta tiedämme minkälaisia ne ovat.

Hersyävän ja iloisen sanataiteen avulla voimme ilmaista itseämme tarkemmin. Sanataide auttaa puhumaan selkeästi toiveistamme, kiinnostuksen kohteistamme, unelmistamme, tavoitteistamme ja peloistamme. Sanataiteeseen voidaan ottaa mukaan sadut, runot, kertomukset, tarinat ja ylenpalttinen mielikuvitus, joka avaa esimerkiksi kirjoittajalle erinomaisen mahdollisuuden kertoa ja toteuttaa itseään. Sanataide on jo yksinään yksi eheä kerronnan muoto. Sanataiteeseen voi kuitenkin yhdistää myös musiikkia, kuvia ja lauseita, kieltä ja liikettä. Yksinkertaisesti elämän iloa ja erilaisia tunteita, joita sanataiteen avulla on helppo ilmaista.

Sanataiteeseen voi tutustua myös verkossa. Tiesitkö, että netistä voit hankkia itsellesi huolletun ja aivan uuden veroisen suositun macbook air 13 -tietokoneen. Kyseisen koneen avulla on mukavaa sekä lukea että katsoa sanataiteeseen liittyviä videoita, joten ei muuta kuin tutustumaan asiaan paremmin netissä.

Sanataiteesta voi löytää monia hyötyjä

Ihminen oppii aina jotakin uutta ja myös vanhoja, jo opittuja taitoja voi tuoda uudelleen esiin. Sanataiteen avulla voi analysoida maailmaa, jossa elää ja asuu. Sanataide voi auttaa myös oman minäkuvan rakentamisessa. Kysyhän vaikka itseltäsi seuraavia asioita: “Kuka olen, mistä tulen ja minne olen lopulta menossa?” “Onko elämälläni tai elämällä yleensä jokin tarkoitus?” “Mikä on maailmassa tärkeää, ja myös minulle se asia, jonka vuoksi elän ja olen olemassa?”

Lyhyesti sanottuna, sanataide kuten myös taide yleisesti voi auttaa hahmottamaan oman elämän tärkeimmät periaatteet, arvot ja juuret, mistä on lähtöisin. Jokaisella ihmisellä on omat kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet, olemme kaikki niin erilaisia, vaikka pohjimmiíltamme olemmekin varsin samanlaisia. Ihmisille on tärkeää myös omien ja muiden, kuten läheisten ja tuttavien tunteiden tunnistaminen. Kirjallisuus avaa “omia tunteiden lukkoja” ja auttaa avartamaan omaa maailmankuvaa. Siksi jokainen sana, sanataide myös on erittäin tärkeää. Itsensä kehittäminen ja opiskelu on myös aina tärkeää. Lähdetään seuraavaksi opiskelemaan vaikkapa sanataidetta.

Opiskele sanataidetta Suomessa

Sanataidetta on voinut opiskella Suomessa jo kauan aivan sanataiteen perusteista lähtien, sillä erillinen laki sanataiteen omasta perusopetuksesta annettiin vuonna 1992. Sanataiteeseen perehtynyt Suomen sanataideopetuksen seura puolestaan perustettiin jo vuonna 2003. Sanataiteen seuran tärkeitä tavoitteita ovat kirjoittamisen harrastaminen ja sanataiteen perusteiden opettaminen. Suomessa kirjoittajakoulutusta on ollut kansanopistoissa jo 1960-luvulta lähtien, mutta yliopistoissa kirjoittamiseen liittyvät opinnot tulivat mukaan vasta 1970-luvulla. Suomessa voi opiskella myös sanataideohjaajaksi tai mennä mukaan harrastamaan sanataidepajoihin. Sanataidepajoissa voi kirjoittaa erilaisia kommentteja, tekstejä, runoja, yhdistää sanoja ja kuvia tai vaikkapa improvisoida. Leikkiä sanoilla.

Sanataideohjaajan koulutusta järjestetään nykyään eri puolilla Suomea. Toivottavasti sanataidetta voi opiskella tulevaisuudessa myös ammattikorkeakoulussa, jossa nykyään jo parhaillaan voi suorittaa erilaisia kulttuuriin liittyviä opintoja. Kiinnostaako sinua kulttuuri, viestintä tai media-alan opinnot? Ei siis muuta kuin opiskelemaan. Sanataiteen harrastajia on Suomessa paljon. Liity sinäkin mukaan. Sanataiteella ja kaikella siihen liittyvillä asioilla on positiivinen tulevaisuus.

dante