Sivuston koonti ja yhteenveto

Sivuston koonti ja yhteenveto

Tässä yhteenveto-osiossa käymme läpi mitä tällä sivustolla on kerrottu. Olemme tarkastelleet kulttuuria ja kulttuurintutkimusta monesta eri näkökulmasta. Aloitimme aiheen käsittelyn kulttuurintutkimuksen käsitteistöllä ja historialla. Muutama tunnettu kulttuurintutkija esiteltiin. Tämän jälkeen pääpaino on ollut kulttuurialan koulutuksella nykypäivän Suomessa. Eri oppilaitoksia ja niiden eroja on esitelty. Käsittelimme niin opisto-, ammattikorkeakoulu-, kuin yliopistotason opintoja. Lopuksi käsittelimme opiskelijoiden työmahdollisuuksia ja työllistymistä. Sivuston tavoitteena on antaa mahdollisimman kattava ja koottu kuvaus kulttuurin opinnoista nyky-Suomessa. Netissä on kyllä tarjolla materiaalia opintoihin liittyen, mutta niiden ongelma on se, että yleensä niiden tieto ei ole samaan paikkaan koottua. Aina ei myöskään ole takeita, että saatavilla oleva tieto vastaa todellisuutta, erityisesti media-ala muuttuu erittäin nopeasti, ja tämä on otettava huomioon eri lähteitä selaillessa.

Kuten huomasimme kulttuurin opiskelu käsittää hyvin erilaisia oppiaineita kielten tutkimuksesta musikologiaan ja viestinnästä historiaan. Keskustelimme erityisesti media-alan ja viestinnän sekä kielten ja kulttuurien tutkimuksesta. Teatteri- elokuva- ja musiikkiala jäi vähemmälle huomiolle tässä tekstissä. Näistäkin löytyy paljon tietoa internetistä. Myös kulttuuriantropologian opinnnot jäivät vähemmälle tarkastelulle, mutta tästäkin löytyy paljon tietoa yliopistojen nettisivuilla.

Toivottavasti tämän lukeminen on herättänyt ajatuksia ja ehkä lisännyt kiinnostusta kulttuurialan opintoja kohtaan. Tarjontaa on nykyään paljon, joten taustatutkimusta on hyvä tehdä mahdollisimman laajalti. Blogia on ollut ilo kirjoittaa ja tehdä tästä kulttuurialan kattava tietopaketti suomenkieliselle lukijalle.

dante