Kulttuurintutkimuksen keskeisiä käsitteitä

Kulttuurintutkimuksen keskeisiä käsitteitä

Käymme läpi tässä osiossa joitakin kulttuurintutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä.

Tärkeimpänä käsitteenä tietysti kulttuuri. Kulttuuri voi käsittää lähes kaiken, kuten yhteisön saavutusten kokonaisuuden. Kulttuuri voidaan käsittää myös arvojen järjestelmänä, jonka avulla ihminen luokittelee maailmaa ja maailmankuvaansa, mikä on tärkeää ja mikä ei ole. Kulttuuri voi myös viitata sellaisiin käytöksen piirteisiin, jotka ovat ominaista jollekin kansalle, näitä kutsutaan myös stereotypioiksi ja ovatkin monelle virheellinen tapa ymmärtää kulttuuri. Kulttuuri voi myös tarkoittaa erilaisia opittuja taitoja ja kykyä. Aivan alkuperäisesti kulttuuri viittaa hengen viljelyyn.

Esimerkiksi semantiikka tutkii merkityksiä. Semantiikka tutkii erilaisten tekstien merkitystä Semantiikkaa pidetään kielitieteen alalajina. Lähellä semantiikkaa on semiotiikka eli merkkioppi. Tämä tutkii kaikkien merkkien, esimerkiksi kuvien ja symbolien saamia merkityksiä.

Myös yksi keskeinen käsite kulttuurintutkimuksessa on diskurssin käsite. Se viittaa kaikkeen puhuttuun ja kirjoitettuun viestintään. Se voi myös viitata tiettyyn sosiaalinen ympäristöön kuuluvaan kielikäyttöön, esimerkiksi tutkijoiden käyttämään diskurssiin. Diskurssintutkimus on suosittu metodi kulttuurintutkijoilla. Diskurssintutkijat pyrkivät selvittämäänkielellisiä vaihteluja ja analysoimaan viestintää. Diskurssiin liittyy läheisesti vallan käsite, erilaiset tekijät vaikuttavat siihen mistä voi puhua ja mikä on totta. Diskurssi voi myös viitata yhteiskunnassa vallalla oleviin asioihin ja toimintamalleihin, ja niitä vastaan voi syntyä vastadiskursseja. Vastadiskurssit voivat muuttua vallitseviksi ajattelutavoiksi, diskurssi on siis dynaaminen käsite.

dante