Kulttuurialan opinnot ammattikorkeakouluissa

Kulttuurialan opinnot ammattikorkeakouluissa

Varsin laajaa kulttuurialan opintojen tarjontaa on saatavilla suomalaisissa ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujärjestelmä on varsin ainutlaatuinen maailmassa. Opinnot ammattikorkeakouluissa ovat usein käytännönläheisempiä verrattuna yliopistossa opetettuun. Yliopistoissa painotetaan teorioiden merkitystä. Monia aloja on mahdollista opiskella sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa, ja näin ollen opiskelijat kilpailevat usein samoista työpaikoista.

Monissa Suomen ammattikorkeakouluissa on mahdollista opiskella kulttuurialan opintoja. Seuraavalla sivustolla opiskelupaikka.fi on kattava lista oppilaitoksista, jossa kulttuurialan opiskelu on mahdollista ammattikorkeakouluissa. Tällaisia oppilaitoksia ovat esimerkiksi Metropolia ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Opintojen kesto ammattikorkeakouluissa on keskimäärin neljä vuotta. Kulttuurialan opinnot sisältävät myös ammattikorkeakouluissa esimerkiksi muotoilun, median, viestinnän, esittävän taiteen ja kulttuurituotannon opintoja. Lisäksi kulttuurialaan kuuluu myös konservoinnin ja vaatetusalan koulutus. Esittävän taiteen ja musiikin koulutus sisältää usein teatterialan, sirkuksen, tanssinopettajan ja musiikin opinnot. Muotoilun opintoihin taas kuuluu muun muassa teollinen muotoilu, sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu. Muotoiluun kuuluu myös tekstiili- ja vaatetussuunnittelu.

Kulttuurialan opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista sekä opinnoista, jotka ovat opiskelijoiden vapaasti valittavissa. Yhteistä kulttuurialan koulutukselle on yhteistyö suomalaisen kulttuurikentän kanssa. Ammattikorkeakouluopinnot kestävät yleensä 4 vuotta, sen sijaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kestää yleensä vuodesta kahteen vuoteen.

Ammattikorkeakoulu sopiikin sellaiselle, jolle yliopisto-opinnot ovat teoreettisia ja joissa on liikaa lukemista. Mikäli ammattikorkeakoulussakin on liikaa lukemista, ehkä käytäntöön painottuvat opistotason koulutukset, ovat paras vaihtoehto.

dante